After The Wave FAQs

Find us: 

After The Wave Foundation, Thailand
Room 3-215 - International School Bangkok
39/7 Soi Nichada Thani, Samakee Road, Pakkret, Nonthaburi 11120 Thailand

Contact Us:

| +66-2-963-5800 |

| Fax: +66-2-583-5432 |

Your message was sent successfully!

ขั้นตอนการตัดสินว่าผู้สมัครรับทุนคนใหนจะผ่านการคัดเลือก?

เรามีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อค้นหานักเรียนที่ต้องการรับทุน  เรามีคุณครูที่เป็นสมาชิกในชุมชนและรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานนะทางครอบครัวของนักเรียน นอกจากนั้นเรายังต้องการค้นหานักเรียนที่มีแรงผลักดันอยากจะมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการ หากคาดคุณสมบัตินี้นักเรียนจะไม่ได้รับการพิจารณาในการรับทุน

 

 

 

What guarantees do I have that my donation is helping?

Each semester the scholarship students have to send us their attendance details and transcript as evidence of achievement. When students graduate we follow up on their success. We've had students enter into professional careers in medicine, engineering, education, and others. Read a "thank you" letter from one of our scholarship recipients.

 

 

Can I select a student to sponsor?

Our scholarship students are listed on the scholarship page, simply read over the profles listed (more are being added all the time). When you select your donation amount, type in the name of the student you'd like to support. If you are donating to the DAILY NEEDS fund it is too difficult for us to match you one-to-one with a child and share details. ATW is committed to a very low overhead, which means we do not have the staffing to do this work.

 

 

What details will I receive about the scholarship student I support?

When you sign up as a sponsor, we’ll send you an introduction to the child with a photo and a short life history. You’ll receive updates every six months with school reports when available, photos and details about the child, and their family and community.

 

 

What details will I receive about my daily needs donation?

For donations to the daily needs fund, you will receive photos and stories of the children who benefitted. These are sent out twice per school year, shortly after the beginning of each semester.

 

 

ฟเตอร์ เดอะ เวฟ มีการตรวจสอบบัญชีหรือไม่? ฉันสามารถเชื่อใจได้อย่างไร?

ทุกการดำเนินการทางการเงินของเรา โปร่งใส 100% เราเป็นองค์กรขนาดเล็ก ซึ่งสามารถติดตามเงินบริจาคได้ทุกขั้นตอน เนื่องจากเรามีการดำเนินการตรวจสอบบัญชีที่ชัดเจนและเคร่งครัด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นมาตราฐานขององค์กร ที่ไม่แสวงผลกำไรในประเทศไทย คุณสามารถอ่านรายงานการเงินประจำปี ซึ่งจะมีรายละเอียดตรงกับสิ่งที่กองทุนสนับสนุน และพวกเราจะยินดีมากที่ได้แลกเปลี่ยนความเห็น และตอบคำถามในสิ่งที่คุณกังวล. กรรมการบริษัทและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่ทำงานให้ อาฟเตอร์ เดอะเวฟ พวกเขาสละเวลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน นั้นหมายถึงเงินบริจาคได้ถูกส่งไปในที่ ที่จำเป็นจริงๆ นั้นคือความต้องการของเด็กๆ อาทิเช่น ความช่วยเหลือทางการแพทย์,ค่าเล่าเรียน,หนังสือเรียน,อาหาร,เสื้อผ้า ฯลฯ


 

เงินบริจาคจำนวนมากเท่าไหร่ที่จะไปถึงนักเรียน?

เราดำเนินงานโดยใช้จ่ายให้น้อยที่สุด เราไม่มีลูกจ้าง ทุกงานที่ทำสำเร็จลุล่วงได้โดยอาสาสมัคร และนี้รวมถึงกรรมการบริษัทด้วย. ดังนั้นเงินบริจาค 90% ของคุณจะถึงนักเรียน เพียง 10% จะถูกใช้ไปกับค่าขนส่ง การประชาสัมพันธ์ สื่อ ประกันชีวิต และสิ่งอื่นๆที่จำเป็น อาทิเช่น การตรวจสอบบัญชีประจำปี

 

 

ฉันสามารถไปเยี่ยมเด็กที่ฉันช่วยเหลือได้หรือไม่?

แน่นอน คุณสามารถไปเยี่ยมได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ เราต้องขอตรวจสอบประวัติของคุณ ซึ่งรวมถึง รายงานความประพฤติจากกรมตำรวจ ประเทศไทย และจากประเทศของคุณด้วย หากคุณประสงค์ที่จะเยี่ยม กรุณาแจ้งเรา 6 เดือน ล่วงหน้า

 

 

 

Further Questions - please contact us:

 

English
After The Wave Foundation