ABOUT ATW

English

Background

 

เกี่ยวกับเรา
วิสัยท้ศน์ของ ATW
วิสัยทัศน์ของเรานำไปสู่ความสำเร็จ ความสุข และความพอเพียง ให้เด็กๆ ที่ถูกทำลายด้วยคลื่นยักษ์สึนามิในปี 2004 เป้าหมาย องค์กรที่ชื่อว่า โรงเรียน R-35 ในจังหวัดพังงา เนื่องจาก ATW นักเรียน (ผู้ซึ่งมีจำนวนมาก ที่กำพร้าจากเหตุการณ์สึนามิ) โดยจัดหาสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น รองเท้า เสื้อผ้า สิ่งของที่จำเป็นในโรงเรียน และอุปกรณ์อาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ ส่วนที่เพิ่มขึ้น คือ โครงการพิเศษ ประกอบด้วย การเดินทางไปกรุงเทพ เพื่อไปพบทันตแพทย์แลพรับการรักษา สำหรับผู้บาดเจ็บจากสึนามิ และผู้มีปัญหาตอนเกิด
สถานะปัจจุบัน
4 ปีหลังจากเหตุการณ์สึนามิ เรายังคงอยู่ในพื้นที่ มันเป็นโปรแกรมของเราที่จะเข้าไปเยี่ยมโรงเรียน เพื่อไปพบเด็กๆ พูดคุยกับครู และการเรียนรู้เกี่ยวกับความจำเป็นส่วนตัวของเด็กแต่ละคน
ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆนี้ไปเยี่ยมโรงเรียน เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานยืนยันว่า อาคารใหม่ไม่มีสิ่งของเด็กๆก็ไม่สามารถอยู่ได้ ในช่วงแรกมีคนมาเยี่ยม เป็นจำนวนมาก แต่เดี๋ยวนี้ มีแต่โรงเรียน ISB โรงเรียนเดียวเท่านั้น ที่ยังคงมาเยี่ยม 4 ปีหลังจากเหตุการณ์ที่เศร้าโศกสึนามิ มีหลายอย่างที่เด็กๆจำนวนมากยังคงต้องการ พวกเขาทั้งหลายยังคงไม่ลืมและยังคงต้องมีคนดูแล
ความรับผิดชอบในหน้าที่
หลังจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ความรับผิดชอบของสมาชิก ผู้อุปถัมภ์ และเด็กๆที่เราให้การอุปถัมภ์ การประชุมประจำปีของเรามีเหตุการณ์สำคัญที่ซึ่งเราตรวจสอบ แถลงการณ์วิสัยทัศน์ของเรา ในหลักสูตรปีนี้ ประกอบด้วย จะใช้จ่ายในกองทุนอุปถัมภ์สำหรับองค์กร และเด็กๆในเขาหลักอย่างไร ค่าใช้จ่ายเล็กน้อยจากเงินบริจาคทั้งหมดอาจจะใช้เป็นค่าชดเชย เราจะใช้ในส่วนที่เล็กที่สุดไม่มากกว่า 14% ของเงินบริจาคที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในเวลานี้เราคาดหวังว่าสามารถเงินจำนวนน้อยนี้จะทำให้มากเท่ากัน

Overview

 

ความเป็นมา
โรงเรียน R-35 ตั้งอยู่ในบ้านบางสัก ห่างจากจังหวัดภูเก็ต ไปทางเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร บ้านสักที่ถูกทำลาย ด้วยเหตุการณ์สึนามิเมือปี 2004 อาคารของโรงเรียนถูกทำลาย จำนวนนักเรียนและพ่อแม่ตาย และอีกจำนวนมากไร้ที่อยู่อาศัย ความช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนกลายเป็นความพยายามที่หนักมาก โรงเรียนนานาชาติ ISB จึงตั้งกองทุนขึ้น และให้ความช่วยเหลือ ในการสร้างโรงเรียนใหม่ให้ด้วย การสร้างสรรค์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเท่าที่สามารถทำได้ก่อน ในเวลาเดียวกัน คณะอาจารย์และสมาคมอื่นๆนึกถึงความต้องการระยะยาวอย่างต่อเนื่องในการอุปถัมภ์นักเรียน เป้าหมายของ ATW จัดก่อตั้งขึ้นในปี 2004
ความเจริญเติบโตในอนาคต
เด็กนักเรียนจำนวนมากที่โรงเรียนเป็นเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์สึนามิ และปัจจุบัน ATW ให้การอุปถัมภ์น ักเรียนจำนวน 60 คน อายุระหว่าง 4-18 ปี หน้าที่ความรับผิดชอบของ ATW ในการประสานงานกับคณะอาจารย์ R-35 เพื่อระบุความต้องการของนักเรียน การสร้างผู้อุปถัมภ์ การจัดกองทุนที่จำเป็น การรักษาฐานข้อมูล การจัดหาเพื่อนไปเยี่ยมบ้านบางสักโดยนักเรียน ISB และติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่าย การเติบโตของโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน 900 คน ความคาดหวังการเติบโตคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างช้าๆ นักเรียนใหม่ยังคงมีต่อเนื่องในโครงการ

 

 

After The Wave Foundation